SPIS DOKUMENTÓW ARCHIWALNYCH DOTYCZĄCYCH LOKACJI WSI OLĘDERSKICH W PUSZCZY PYZDRSKIEJ

       1. Osady olęderskie w Puszczy Pyzdrskiej, lokowane w latach 1746-1792, na fragmencie Mapy szczególnej[!] Województwa Kaliskiego Karola de Perthéesa [b.d.[1791?] i ok. 1801 r.

        (Ryc1 Pertheesmapa.jpg).


2. Osady olęderskie w Puszczy Pyzdrskiej, lokowane w latach 1746-1792, na fragmencie mapy Special Karte von Südpreussen (...) Dawida Gille’go z 1802 i1803 w skali1: 150 000

(Ryc2 Gillymapa.jpg).


 

3. Osady olęderskie w Puszczy Pyzdrskiej, lokowane w latach 1746-1792, na fragmencie Topograficznej Karty Królestwa Polskiego (Mapy Kwatermistrzostwa Generalnego Wojska Polskiego), [Warszawa], oprac. przed 1830 r., wyd. w 1843 r. z datą 1839, kolumna I sekcja II

(Ryc.3 Kwatermistrzostwo mapa. jpg).


 

4. (1-2) Fragmenty dekretu sądu komisarskiego granicznego z 1776 r. informującego o lokacji Trąbczyńskich St. Ol.  i Luśni Ol. przez Pawła  i Katarzynę z Rozdrażewskich Prusimskich w 1746 r. APP, Konin Gr. 145,  k. 681 i 692 (Ryc. 4 (1-2)Trąbczyńskie St. Luśnie Ol. JPG)

Ryc. 4(1)   Ryc. 4(2)


 

5. Przywilej lokacyjny emfiteutyczno-wieczysty drugiej części Przespolewskich Ol., wydany w 1772 r. przez Marcina Stanisława Zarembę, generała adiutanta Jego Królewskiej Mości, dziedzica majętności Przespolewa z 28 IV 1772 (odpis w języku niem.). APP, SAB 745  (Ryc.5 (1-2) Przespolewskie Ol. JPG).

Ryc. 5(1)  Ryc. 5(2)


 

6. Michał Drogosław Skórzewski podkomorzy poznański, starosta-tenutariusz  pyzdrski, fundator Lisewskich Ol. po 1765 r. J. Łojko, Civitas Pyzdry. Dzieje miasta do roku 1793, Pyzdry 2007r.

(Ryc. 6 M. Skórzewski. jpg)


 

7. Fragmenty akt metrykalnych (chrztów) parafii Szymanowice dotyczące mieszkańców Ciemierowskich/Starych Ol. z lat 1755-1756 (Ryc. 7 Ciemierowo St. Ol. jpg). Archiwum Diecezjalne we Włocławku. Akta metrykalne parafii Szymanowice 1762-1795

Ryc. 7 


 

8. (1-3) Fragmenty przywileju lokacyjnego, emfiteutyczno-wieczystego dla Zbierskich Ol. z 11 XI 1761 r., wystawionego przez Stanisława Dzik Kożuchowskiego sędziego ziemskiego wieluńskiego, dziedzica dóbr Zbiersk. APP Kal. Gr. 448, k. 254-255v(obl. 25 VII 1783). (Ryc. 8 (1-3) Zbierskie Ol. jpg.).

Ryc. 8(1)  Ryc. 8(2)   Ryc. 8(3)


 

9. (1-4) Pierwszy przywilej lokacyjny Wielołęki, jako osady olęderskiej założonej przed lub w 1767 r., wydany z 6 IX 1770 r. przez Jana Wężyka kasztelana konarskiego i sieradzkiego. Kopia współczesna w języku niemieckim, z nazwiskami 4 osadników – sołtysa i ławników. APP, SAB 789 (Ryc.9 (1-4). jpg).

Ryc. 9(1)  Ryc. 9(2)   Ryc. 9(3)   Ryc. 9(4)


 

10. (1-3) Drugi przywilej lokacyjny Wielołęki, jako osady olęderskiej, wystawiony  6 XI 1770  przez Jana Wężyka kasztelana konarskiego i sieradzkiego w języku polskim, wypis wierzytelny z akt Trybunału Cywilnego Guberni Kaliskiej z 19 IX/1 X 1841 r., odpis w maszynopisie. APP, SAB.789 (Ryc.10 (1-3) Wielołęka jpg).

Ryc. 10(1)  Ryc. 10(2)   Ryc. 10(3)   Ryc. 10(4)


 

11.(1-4) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno–wieczysty Wielołęki jako osady olęderskiej  z 3 II 1791 r., wystawiony przez Franciszka hr. Stadnickiego, starostę ostrzeszowskiego, dziedzica dóbr Grójca (Grodźca), Królikowa i Biskupic. APP, Kalisz Gr. 482, k. 81-81v i 87 -87v.(Ryc.11 (1-4) Wielołęka jpg).

Ryc. 11(1)  Ryc. 11(2)   Ryc. 11(3)   Ryc. 11(4)


 

12.(1-2) Przywilej lokacyjny dla Cekowskich St. Ol., wydany 18 IV 1768 r. przez Jana Bezana, rotmistrza Przedniej Straży Koronnej Jego Królewskiej Mości i Rzeczypospolitej, a potwierdzony 26 I 1774 r. przez następnego dzierżawcę tenuty cekowskiej Franciszka Byszewskiego. APP, Kalisz. Gr. 435, k. 153 v.-154; obl. 19 VI 1780 (Ryc. 12 (1-2). JPG).

Ryc. 12(1)  Ryc. 12(2)   


13. (1-3) Przywilej Józefa Wężyka kasztelana konarskiego sieradzkiego dla Konar/Konarskich Ol. z 6 IX 1770 r. APP, SAB 696 (Ryc. 13 (1-3). Konarskie Ol. jpg).

Ryc. 13(1)  Ryc. 13(2)   Ryc. 13(3)   Ryc. 13(4)


 

14. (1-3) Wspólny drugi przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla założonych w latach 1770-1772 Konarskich Ol. i Borowieckich St. i Nw. Ol. w pow. konińskim, wystawiony 25 VIII 1785 r., przez Franciszka hr. Stadnickiego, starostę ostrzeszowskiego, dziedzica dóbr Grójca (Grodźca), Królikowa i Biskupic. APP. Kalisz Gr. 476 (r. 1789), k. 421-422v. (Ryc. 14 (1-3) Konarskie-Borowieckie Ol. jpg).

Ryc. 14(1)  Ryc. 14(2)   Ryc. 14(3)  


15.(1-3) Przywilej lokacyjny emfiteutyczno-wieczysty dla gromady Białobłockich Olędrów, już teraz osiadłych” z 17 X 1787 Franciszka Stadnickiego, SAB 626 (nr 8, ekstr. obl. z 29 VI 1788 z ks. gr. kal.). APP, SAB 626 (Ryc. 15 (1-3) Białobłockie Ol.).

Ryc. 15(1)  Ryc. 15(2)   Ryc. 15(3)


 

16. Fragment wspólnego drugiego przywileju lokacyjnego, emfiteutyczno–wieczystego dla założonych przed i w 1772 oraz w 1791 r. Grądów St. i Nw. Ol. w pow. konińskim,  wystawionego 6 II 1791 r. przez Franciszka hr. Stadnickiego, starostę ostrzeszowskiego, dziedzica dóbr Grójca (Grodźca), Królikowa i Biskupic. APP, Kalisz. Gr. 482, k. 77-77v i 89-89v, obl. 4 III 1791

(Ryc. 16 Grądy Stare i Nowe Ol. jpg);


 

17.(1-5) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Cekowskich Nw. Ol., wystawiony 28 X 1780 r.  przez Krzysztofa Celińskiego, APP, Kal. Gr. 450, k. 27-27v i 29-29v; obl. 27 III 1783 ucz. Bogusław Szwander ol. z d. Cekowa (Ryc. 17 (1-5) Cekowskie Nw. Ol. jpg.).

Ryc. 17(1)  Ryc. 17(2)   Ryc. 17(3)   Ryc. 17(4)  Ryc. 17(4)


 

18.(1-3) Fragment przywileju lokacyjnego, emfiteutyczno-wieczystego dla 2 osadników Kosmowskich Ol., wystawionego 22 IV 1775 r. przez Antoniego Kawieckiego, dziedzica dóbr Kosmów, [Kuszyn i Gostynie]. APP, Kalisz. Gr. 433, k. 509-510 (Ryc.18 (1-3). jpg).

Ryc. 18(1)  Ryc. 18(2)   Ryc. 18(3)   


 

19. Drugi przywilej lokacyjny dla następnych dwóch osadników w Kosmowskich Ol., wystawiony 2 VI 1784 r. przez Antoniego Kawieckiego, dziedzica dóbr Kosmów, [Kuszyn i Gostynie]. APP, Kalisz. Gr. 482, k. 862

(Ryc. 19 Kosmowskie Ol. jpg).


 

20.(1-2) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Kuszyńskich-Jaszczurowa Ol. wystawionego 1 V 1776 r. przez Antoniego Kawieckiego, dziedzica dóbr Kosmów, [Kuszyn i Gostynie]. APP, Kalisz. Gr. 448, k. 85v i 98. (Ryc. 20 (1-2) Kuszyńskie Ol. jpg.)

Ryc. 20(1)  Ryc. 20(2) 


 

21.(1-3)  Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Lubieńskich Ol., wystawionego 10 XI 1777 r. przez Annę Chlebowską przełożoną klasztoru zakonu św. Klary (Franciszkanek) w Kaliszu. APP, Kalisz. Gr. 429 (r. 1778), k. 153 v-154v. (Ryc. 21 (1-3) Lubieńskie Ol. jpg.).

Ryc. 21(1)  Ryc. 21(2)   Ryc. 21(3)   


 

22.Wspólny przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty, dla lokowanych ok. 1770 i w 1781 r. Wrąbczynka i Wrąbczynkowskich Ol., wystawionego 20 X 1781 r. przez Szczepana Turno starostę  pietrzykowskiego. APP. Gn. Gr. 234, k. 165-165v i 167-167v; toż w: Py. Gr. 110, k. 202v-203

(Ryc. 22 Wrąbczynek i Wrąbczynkowskie Ol. jpg ).


 

23.(1-3) Drugi przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla lokowanych w latach 1777 i 1784 Gadowskich St. i Nw. Ol., wystawiony 1 XI 1784 r. przez Agnieszkę z Sieroszewskich Gałczyńskich. APP, Kal. Gr. 456 (r. 1784), k. 404-405 (Ryc. 23 (1-3) Gadowskie Ol. JPG).

Ryc. 23(1)  Ryc. 23(2)   Ryc. 23(3)   


 

24.(1-4) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Pyzdrskich Ol., wystawiony 24 IV 1778 r. przez magistrat miasta Pyzdry. APP, Pyzdry Gr. 82 (r. 1780), k. 36-39, toż w: Konin Gr. 118 (r. 1780), k. 158-159v. (obl.  16 X 1780 ucz. Jakub Bończyk, sołt., Józef Baranowski ław. (Ryc. 24 (1-4) Pyzdry Ol. jpg).

Ryc. 24(1)  Ryc. 24(2)   Ryc. 24(3)   Ryc. 24(4)  


 

25.(1-2) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Wierzchów albo Tomickich Nw. Ol., wystawionego 23 IX 1780 r. przez Jana Samka Gliszczyńskiego szambelana Jego Królewskiej Mości, dziedzica dóbr Tomice. APP, Pyzdry. Gr. 109 (r. 1786), k. 1077-1077v.; obl. w 1784 przez Andrzeja Markwata sołt. (Ryc. 25 (1-2) Wierzchy Ol. jpg).

Ryc. 25(1)  Ryc. 25(2)   


26.(1-2) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla założonych w 1790 r.  Kazimierskich Nw. Ol., wystawiony 9 XI 1790 r. przez Kazimierza Lipskiego infułata chockiego, opata lubińskiego, w języku niemieckim (tłum. z polskiego), odpis urzędowy z 13 XII 1797 r. APP. SAB 650 (Ryc. 26 (1-2). JPG).

Ryc. 26(1)  Ryc. 26(2)  


27. Kazimierz Lipski ks., infułat chocki, założyciel Kazimierskich Starych Ol. (1782) i Kazimierskich Nowych Ol. (1790) w pow. kaliskim. Chocz. Portret z ok. 1790 r. w pałacu poinfułackim. Katalog Zabytków Sztuki  w Polsce. T. V, z. 19, s. 5, fig. 41

(Ryc.27 Kazimierz Lipski).


 

28. (1-3) Fragmenty przywileju lokacyjnego emfiteutyczno-wieczystego dla Dzierzbińskich – Zamętów i Zdanowca Ol., wystawionego 25 VI 1783 r. przez Kazimierza Poraj Biernackiego wojskiego powiatu ostrzeszowskiego, dziedzica dóbr Siąszyce, Dzierzbin i majętności sul[i]szewskiej. APP, Kalisz. Gr. 448, k. 216v-218 (Ryc.28 (1-3). jpg).

Ryc. 28(1)  Ryc. 28(2)   Ryc. 28(3)   


29.(1-4) Przywilej lokacyjny, emfiteutyczny dla Plewińskich (Starych) i Nowych al. Kuźnickich Olędrów wystawionego 1 IX 1793 r. przez Antoniego Kawieckiego, dziedzica dóbr Kuszyn i Plewnie. APP, Kal. Gr. 488, k. 26v.-28 (Ryc. 29 (1-4) Plewińskie Ol. jpg).

Ryc. 29(1)  Ryc. 29(2)   Ryc. 29(3)   Ryc. 29(4)  


 

 30.(1-2) Fragment wspólnego przywileju lokacyjnego, emfiteutyczno-wieczystego dla dwóch osad:   Dębniałki/Bolimowskie wzgl. Brudzewskie oraz Piskory albo Lipeckie Olędry, wystawionego 17 VII 1783 r. przez Wawrzyńca Antoniego Łodzia, stolnika powiatu inowłodzkiego i Ewę małżonków Czarneckich dziedziców dóbr w pow. brzezińskim w woj. łęczyckim i w pow. i woj. kaliskim. APP, Kalisz. Gr. 482, k. 1-2v; obl. 7 I 1791 (Ryc.30 (1-2) Dębniałki i Piskory Ol. jpg).

Ryc. 30(1)  Ryc. 30(2)   


31.Wawrzyniec Antoni Łodzia Czarnecki, stolnik inowłodzki, podstarości grodzki łęczycki (zm.1783), założyciel wraz z żoną Ewą z Nowowiejskich wsi Dębniałki Ol. i Piskory Ol. (1783), w pow. kaliskim. Portret z 1783 r. Katalog Zabytków Sztuki  w Polsce, T. V, z. 6, s. 6, ryc. 106 (Ryc. 31 Wawrzyniec Czarnecki. jpg).

Ryc. 31(1) 


 

32.(1-2) Przywilej lokacyjny emfiteutyczno-wieczysty dla Oborskich St. i Nw. Ol., wystawiony w 1783 r. przez małżeństwo Jana i Mariannę Szarzyńskich skarbnikostwo latyczewskie, APP. Pyzdry Gr. 106 (r. 1783), k. 275-275v (Ryc. 32 (1-2) Oborskie Ol. JPG).

Ryc. 32(1)  Ryc. 32(2) 


 

33. (1-3) Przywilej lokacyjny dla Orlińskich D. i M. Ol., wystawiony 5 V 1784 przez Franciszka hr. Stadnickiego, starostę ostrzeszowskiego, dziedzica dóbr Grójca (Grodźca), Królikowa i Biskupic. z rejestrem osadników. APP, SAB 732  (Ryc.33 (1-3). JPG).

Ryc. 33(1)  Ryc. 33(2)  Ryc. 33(3)  


 

34.Wiadomość o Siąszyckich albo Złotkowskich Ol. założonych około 1786, w manifestacji (proteście) Leona Bi(e)lskiego plenipotenta Kazimierza Biernackiego stolnika piotrkowskiego, dziedzica dóbr Siąszyce, przeciwko Onufremu Gałczyńskiemu towarzyszowi Kawalerii Narodowej z 1790 r.

(Ryc.34 Siąszyckie Ol. jpg).


 

35.(1-2) Pierwszy przywilej  lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Mycielińskich St. i Nw. – Kazali St. i Nw. Ol. wydany przez Macieja Łuczyckiego dziedzica dóbr Mycielin 30 III 1787 r.. APP, Kalisz. Gr. 472 (r. 1788), k. 50-50v, 53; obl. 22 I 1788 (Ryc.35 (1-2) Mycielińskie Ol. jpg).

Ryc. 35(1)  Ryc. 35(2) 


 

36. Drugi przywilej  lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Mycielińskich St. i Nw. – Kazali St. i Nw. Ol. wydany przez Macieja Łuczyckiego dziedzica dóbr Mycielin 30 III 1787 r. APP, Kal. Gr. 472, k. 51-51v, 52; obl. 22 I 1788

(Ryc.36 Mycielińskie Ol. jpg).


 

37.(1-2) Pierwszy przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Stropieszyńskich - Radzanów i Gostyni Ol., wystawiony  6 …  1787 r. przez  Ignacego Skarbka Kozietulskiego skarbnika ziemi czerskiej, dziedzica wsi  i folwarku Stropieszyn. APP, Kalisz Gr. 466 (r. 1787), k. 335-336v; obl. 7 XII 1787 ucz. Michał Gultz, olęder (Ryc. 37 (1-2) Stropieszyńskie Ol. jpg).

Ryc. 37(1)  Ryc. 37(2) 


 

38.(1-2) Drugi przywilej lokacyjny, emfiteutyczno-wieczysty dla Stropieszyńskich-Radzanów i Gostyni Ol., wystawiony 22 XI 1791 r. przez  Ignacego Skarbka Kozietulskiego wojskiego ziemi czerskiej, dziedzica wsi  i folwarku Stropieszyn. APP, Kalisz Gr. 483 (r. 1791), k. 568-568v i 581-581v. (Ryc. 38 (1-2) Stropieszyńskie Ol. jpg).

Ryc. 38(1)  Ryc. 38(2) 


 

39.(1-2) Fragment rewizji klucza ciążeńskiego dóbr stołowych biskupów poznańskich z 1793 r. z informacją o przywileju lokacyjnym biskupa Antoniego O. Okęckiego dla Ciążeńskich al. Zarzecznych Ol. z 1789 r. i z imiennym wykazem ich osadników. AAP. CP 152 k. 23-24v.(Ryc. 39 Ciążeńskie Ol. jpg).

Ryc. 39(1)  Ryc. 39(2) 


 

40. Antoni Onufry Okęcki (1729-1793) biskup poznański(1780-1793), fundator Ciążeńskich Ol. w 1789 r.

(Ryc. 40 Antoni Okęcki).


 

41.(1-5) Odpis niedatowanego wilkierza dla Wielołęki Ol, prawdopodobnie z ok. 1791 r., w jęz. niem. (41 pkt.) APP. SAB 789 (Ryc41 (1-5). JPG).

Ryc. 41(1)  Ryc. 41(2)  Ryc. 41(3)  Ryc. 41(4)  Ryc. 41(5)  


42. Fragment księgi wiejskiej (gminnej), sołeckiej Pyzdrskich Ol. z lat 1785-1809 z transakcjami kupna-sprzedaży, rejestrami opłaconych czynszów i wykonanych robocizn oraz kar nakładanych za różne przewinienia z lat 1827-1869, APP. A. m. Pyzdry I/63

(Ryc. 42 Fragment księgi gminnej Pyzdrskich Ol. jpg).


 

43. Fragment Księgi wiejskiej Dzierzbińskich Olędrów w jęz. polskim i niemieckim z lat 1792-1913, z rejestrem olędrów, którzy opłacili czynsz z 14 XI 1792 w jęz. pol., APP, SAB 803 (Ryc. 43 Księga gminna Dzierzbińskich Ol. (1-2). JPG).

Ryc. 43(1)