1% Na ,,PP "
LOT PP o sobie
Twórcy ludowi
LOT PP dla turystyki
Eko-żywność
Archiwum

Niech Puszcza będzie strojna!

mak polny 02Oddajemy Państwu do rąk 23 motywy zdobnicze charakterystyczne dla Puszczy Pyzdrskiej. To historyczna chwila, ponieważ Puszcza Pyzdrska dołącza do zaledwie 5 regionów w Polsce, które mogą poszczycić się własnym wzornictwem. Autorką wzornictwa dla Puszczy Pyzdrskiej jest dr Marta Flisykowska - pracownik naukowy  Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku.

W zakładce „Polecane publikacje” znajdziecie Państwo najnowszą publikację z grudnia 2017 pt: „Motywy zdobnicze Puszczy Pyzdrskiej”. Wersja papierowa tej publikacji ukaże się wiosną 2018. Pamiętajcie Państwo, że współfinansowana ona będzie z 1%, więc zachęcamy do wsparcia tego wydawnictwa. Na końcu publikacji zamieszczona jest informacja w jaki sposób można przekazać 1% na nasze działania. Z góry dziękujemy!

W zakładce „Motywy zdobnicze” znajdziecie Państwo proponowane kompozycje wykorzystania motywów Puszczy Pyzdrskiej w formatach mało i wielkoformatowych.

W zakładce „Wzornictwo PP całość” znajdziecie Państwo pełną dokumentację związaną z wzornictwem Puszczy Pyzdrskiej, łącznie z poszczególnymi elementami wzorów.


sprawozdanie2016


24 lutego 2017r. o godzinie 16,00 odbędzie się walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska".

Miejsce zebrania, Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach (Gmina Pyzdry)

Program spotkania.

1. Sprawozdanie z działalności w 2016r.

2.Wybór nowych władz w związku z końcem kadencji.

3. Przedstawienie planowanych działań w 2017r. 

 


O Puszczy Pyzdrskiej nowa publikacja!


"Puszcza Pyzdrska - podróż sentymentalna" wydana została przez Lokalną Organizację Turystyczną "Puszcza Pyzdrska" z końcem roku 2016. Zawiera ponad 200 fotografii dawnych i współczesnych. Jak mówi Prezes organizacji Przemysław Kowalski: - skromność środków finansowych nie pozwoliła na wydanie albumu, na jaki Puszcza Pyzdrska zasługuje. Jednak nasza nowa publikacja odsłania jej uroki i zwięźle zebraną historię.
Wydawnictwo wsparły finansowo gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Gizałki, Pyzdry, Zagórów oraz Starostwo Kaliskie. Publikację można otrzymać w siedzibie organizacji w Pyzdrach.

podroz sentymentalna


Niezłomny Puszczy Pyzdrskiej SPOTKANIE

„Dzielny”- Gedymin Rogiński, dowódca oddziału Niezłomnych działających w Puszczy Pyzdrskiej będzie bohaterem spotkania autorskiego z dr hab. prof. nadzw. Waldemarem Handke, autorem książki: „Wielkopolski Oddział Dzielnego 1945-1946″. Spotkanie (wtorek 22 marca 2016) rozpocznie o godzinie 17.00 wizyta w domu Państwa Jabczyńskich, w którym siły UB i MO ujęły w styczniu 1946 roku „Dzielnego” zabijając podczas akcji gospodynię domu Otylię Biadasiewicz (Nowa Kaźmierka 43 w gminie Chocz). Dom stoi po dziś dzień z widocznymi śladami po kulach… Po krótkiej wizycie w Nowej Kaźmierce przemieścimy się do Starej Kaźmierki 26 (ok. 2 km), do agroturystyki „Rancho pod gruszą”, by ok. godz. 17.30 wysłuchać prelekcji dr Waldemara Handke. Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr” zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 22 marca 2016, początek godzina 17.00 !

 

PLIKI DO POBRANIA:

Dzielny ZAPROSZENIE

Waldemar Handke NOTKA BIOGRAFICZNA

Niezomny_okna

...................................................................................................................................................................................................

O Puszczy Pyzdrskiej w zagórowskiej bibliotece

W poniedziałek, 7 marca, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zagórów zorganizowała spotkanie otwierające wystawę pt.: „Puszcza Pyzdrska”. W otoczeniu obrazów przedstawiających fotografie, dokumenty i pejzaże z puszczy zebrało się kilkadziesiąt osób zainteresowanych tematyką. Wiesława i Przemysław Kowalscy, inicjatorzy badań nad regionem, przedstawili prezentację opowiadającą o dziedzictwie kulturowym puszczy, z jej historią, architekturą i mieszkańcami zwanymi „Olędrami”. Wręczyli także uczestnikom najnowsze publikacje: „Zarys  najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej 1746-1793” Zbigniewa Chodyły oraz  „Dizajn na ludowo” Justyny Górskiej-Streicher. Frekwencja znacznie przekroczyła oczekiwania organizatorów, co pokazuje rosnące zapotrzebowanie na wiedzę o historii lokalnej.

Wystawa to element projektu: „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wystawa w Zagórowie czynna jest do 20 marca 2016. /Wika/

 

Spotkanie_w_Zagrowie_7.03.2016

...................................................................................................................................................

Walne Zebranie Członków

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”

 Stara Kaźmierka - 21 lutego 2016

PROTOKÓŁ 

 

Walne_LOT_2016 

Komisja_Rewizyjna_LOT_w_trakcie_prac

 

 

....................................................................................................................

INFORMACJA

W  dniu  21.02.2016r. o godz. 16.00 

w gospodarstwie agroturystycznym Marka Latosińskiego 

w Kaźmierce Starej

odbędzie się  Walne Zebranie Członków LOT ,,Puszcza Pyzdrska"

Porządek  spotkania:

 

 

 

 

 

 

 

- sprawozdania  z  działalności  za 2015r.

-prezentacja  najnowszych publikacji

-określenie  kierunków działań w 2016r.

 

 

ZAPRASZAMY

 

 

 

...........................................

EKOMUZEUM DOLINY WARTY I PUSZCZY PYZDRSKIEJ

Drugi etap zakończony

W pracach trwających od września do połowy grudnia 2015r. zrealizowano następujące zadania:

- wybudowano przystanki muzea w Kuźni (gmina Chocz) i w Kruszynach (gmina Pyzdry)

 

- wydano publikację „Dizajn na ludowo”

- wydano (po aktualizacji) drugi raz mapę Puszczy Pyzdrskiej

- przygotowano mobilną wystawę o Puszczy Pyzdrskiej

Wystawa o Puszczy Pyzdrskiej składa się z 30 plansz o wymiarach 100x70cm. Połowa plansz pokazuje dokumenty archiwalne związane z utworzeniem wsi olęderskich oraz historyczne mapy puszczy. Drugą połowę stanowią współczesne zdjęcia pokazujące walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Pyzdrskiej. Wystawę podsumowują dwie plansze opisowe o wymiarach 100x100cm. Do postawienia plansz zakupiono sztalugi. Wystawa będzie udostępniana nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym instytucjom. Do wystawy dołączone będą nieodpłatne publikacje oraz film: „Ludzie z żelaznych domów”.

 

Zarząd „LOT PP” zaprasza do korzystania z tej oferty!

Kontakt pod nr tel.: 608 125 267

 

Partnerami LOT „Puszcza Pyzdrska” w realizacji drugiego etapu budowy Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej byli:

- Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

- Gmina Chocz

- Gmina Pyzdry

- Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”

 

 

 

Pierwsza książka o rodowodzie wsi olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej

 Ukazała się długo oczekiwana publikacja  „Zarys najstarszych dziejów osad olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej (1746-1793)”. Autor publikacji dr Zbigniew Chodyła przedstawił historię powstania 58 wsi olęderskich w Puszczy Pyzdrskiej na bazie materiałów archiwalnych. Publikacja ukazała się w wersji papierowej i elektronicznej. Będzie dostępna w bibliotekach Puszczy Pyzdrskiej, w siedzibie LOT „Puszcza Pyzdrska” oraz na stronie www w zakładce: POLECANE PUBLIKACJE. Dokumenty archiwalne, które nie zmieściły się w publikacji są dostępne na stronie www w zakładce: DOKUMENTY ARCHIWALNE.

 

Partnerami LOT „Puszcza Pyzdrska”  przy opracowaniu i wydaniu publikacji byli:

- Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”

- Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

- „Kulturforum” – Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej z Poczdamu

- Starostwo Kaliskie

- Gminy: Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Grodziec, Mycielin, Pyzdry, Stawiszyn i Zagórów

- GENEA2011(www.genea2011.net)

- Folwark „Wójtostwo”

....................................................................................................................

 

 

Pierwszy film o Puszczy Pyzdrskiej

 

 


Film dokumentalny "Ludzie z żelaznych domów" opowiada historię Olędrów zamieszkujących Puszczę Pyzdrską przez niemal 200 lat. Powstał w ramach projektu: "Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć" realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną "Puszcza Pyzdrska" we współpracy z Towarzystwem Kulturalnym "Echo Pyzdr" i organizacją "Kulturforum" z Poczdamu. Produkcję filmu dofinansowały Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gmina Pyzdry i samorząd województwa wielkopolskiego. Oficjalna premiera odbędzie się 19 lutego 2015 podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni. Producentem jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”.

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=zpcqr2JBvF4&x-yt-cl=84503534&x-yt-ts=1421914688

 

....................................................................................................................

 

 

LOGO  LOKALNEJ  ORGANIZACJI  TURYSTYCZNEJ

,,PUSZCZA  PYZDRSKA"

 

 

alt

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej

Pierwszy etap tworzenia zakończony z sukcesem!

W trwających od czerwca do końca października 2014r. pracach zrealizowano następujące zadania:

- wybudowano „przystanek- muzeum” w Grabinie

- wykonano rewitalizację „przystanku- muzeum” w Borzykowie

- zainstalowano plansze edukacyjne w Choczu, Grodźcu, Piskorach i Pyzdrach na mini budowlach nawiązujących do lokalnego dziedzictwa architektonicznego

Do wykonanych budowli użyto lokalnego budulca, w tym darniowej rudy żelaza, drewna i dachówek ceramicznych.

W projekt zaangażowane były:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

Gminy: Blizanów, Chocz, Pyzdry i Zagórów, Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjne w Choczu, Towarzystwo Kulturalne „Echo Pyzdr”, Nadleśnictwo Grodziec.

Projekt koordynowała i wsparła finansowo Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”.

W projekt zaangażowali się także lokalni pasjonaci, którzy wykonali projekt plansz edukacyjnych, udostępnili zdjęcia i opracowali teksty na plansze.

Dzięki tej pozytywnej i oddolnej energii wybudowane w ramach projektu obiekty małej architektury prezentują się pięknie i stanowią doskonałą wizytówkę Puszczy Pyzdrskiej.

 

 

.............................................................................................................................................................

 

 

Prezentacja Puszczy Pyzdrskiej na Europejskich Dniach Dziedzictwa

Puszcza Pyzdrska buduje tożsamość Europy

 

Obchody XXII edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Poznaniu odbędą się w dniach od 13-21 września 2014, a organizuje je Oddział Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wydarzenie objęli patronatem Minister Kultury i Marszałek Województwa Wielkopolskiego. W ramach obchodów prezesi Towarzystwa Kulturalnego „Echo Pyzdr” oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”, dnia 15 września o godzinie 18.00 w sali „Czerwonej” w Pałacu Działyńskich na Starym Rynku w Poznaniu, wystąpią z wykładem o znaczeniu dziedzictwa olęderskiego Puszczy Pyzdrskiej dla kształtowania tożsamości współczesnych mieszkańców tego obszaru.

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie http://edd.nid.pl

Zapraszamy!

Zainspiruj puszczą - LOT PP ogłasza konkurs

 

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” ogłasza konkurs otwarty na logo organizacji. Rysunki czarno-białe lub kolorowe prosimy nadsyłać do dnia 31 lipca 2014 na adres: LOT „Puszcza Pyzdrska”, ul. Zwierzyniec 6, 62-310 Pyzdry. Logo Lokalnej Organizacji „Puszcza Pyzdrska” powinno nawiązywać do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Puszczy Pyzdrskiej. Szukając inspiracji należy wesprzeć się zawartością strony: www.puszczapyzdrska.com

 

Plan budowy "Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej".

 

Instytucją wdrażającą projekt jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” (LOT PP). Partnerem strategicznym przy tworzeniu „Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej” zapewniającym wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości 50% kosztów jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie zainteresowane podmioty prawne i osoby fizyczne. Brakujące 50%, samorządy mogłyby uzyskać w LGD. Przesłany plan budowy nie jest wersją ostateczną i można zgłaszać do niego swoje propozycje.

 

Plan działań na terenie Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej

w latach 2014 - 2018

 

......................................................................................

 

PROJEKT PO  AKTUALIZACJI 

 

Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej

 

Celem utworzenia Ekomuzeum jest ratowanie i udostępnianie mieszkańcom i zwiedzającym walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych wchodzących w skład Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Puszczy Pyzdrskiej. Ekomuzeum to nie tradycyjne muzeum, lecz licznie rozmieszczone w terenie niewielkie obiekty architektoniczne jak np.: przystanki autobusowe łączące funkcję edukacyjną z użytkową zwane „przystankami muzeum”, plansze opisowe, ścieżki dydaktyczne dostępne o dowolnej porze dla zainteresowanych a także liczne masowe wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Pod nazwą Ekomuzeum rozumie się czynną, a nie bierną, formę ratowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego jako dwóch nierozłącznych elementów. Ratowanie polegać będzie głównie na edukowaniu i udostępnianiu lokalnego dziedzictwa w sposób kontrolowany jak największej grupie mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Działania edukacyjne zmierzać będą do utrwalenia w mieszkańcach poczucia dumy z zamieszkiwania w niezwykłej krainie geograficznej, co skutkować będzie wzrostem odpowiedzialności za stan dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. W ramach projektu zaplanowano pokryć obszar Ekomuzeum siecią rozmieszczonych punktowo w terenie licznych atrakcji objaśniających i pokazujących walory przyrodnicze i kulturowe, organizować zdarzenia i inne działania integracyjne dla mieszkańców i turystów, a także prowadzić działania dokumentacyjne i promocyjne. Docelowo powstanie nowy REGION TURYSTYCZNY „PUSZCZA PYZDRSKA” skupiony na unikalnych atrakcjach przyrodniczych (nieuregulowana rzeka, bagna, ruchome wydmy, rzadkie ptaki, naturalny krajobraz, tradycyjne gospodarstwa z mozaiką upraw) i kulturowych (dawne osady, stanowiska archeologiczne, zabytkowe miasteczka, klasztory, kościoły, pałace, placówki muzealne, miejsca „widma” jak dawne cmentarze i wsie, własny styl architektoniczny, folklor – własny dizajn dla przedmiotów użytkowych i ozdobnych, miejsca bitew, regionalna kuchnia).

Ekomuzeum obejmuje peryferyjną krainę geograficzną położoną w południowo wschodniej Wielkopolsce. W skład obszaru wchodzi Dolina Warty chroniona w granicach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i obszaru NATURA 2000 oraz przylegająca od południa i wschodu historyczna Puszcza Pyzdrska. Administracyjnie obszar podzielony jest na 16 gmin (Blizanów, Ceków Kolonia, Chocz, Gizałki, Golina, Grodziec, Lądek, Malanów, Mycielin, Pyzdry, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Stawiszyn, Tuliszków i Zagórów) położonych w 6 powiatach (Września, Pleszew, Kalisz, Turek, Konin, Słupca). Na powyższym obszarze działa także 6 Lokalnych Grup Działania. Peryferyjność położenia Ekomuzeum pogłębia fakt, że żadna ze stolic powiatowych nie znajduje się na jego obszarze, który dodatkowo pozbawiony jest znaczących zakładów przemysłowych a większość mieszkańców utrzymuje się z pracy w niskotowarowym rolnictwie lub migruje sezonowo za pracą do dużych miast i za granicę. Pomimo sztucznego administracyjnego rozbicia obszar posiada wyraźną spójność geograficzną, przyrodniczą i kulturową. Naturalne granice Ekomuzeum wytyczają od zachodu, północy i wschodu doliny rzek: Prosny, Warty i Powy, a od południa granica lasów biegnąca powyżej Kalisza. Krajobraz obszaru ukształtowali w największym stopniu osadnicy olęderscy i charakteryzuje go mozaika lasów, pól i łąk pośród których są rozsiane, lecz wkomponowane w krajobraz, olęderskie zagrody. Całość utkana jest skomplikowaną siecią kanałów irygacyjnych i polnych dróg. Krajobraz urozmaicają liczne wydmy. Najpotężniejsze z nich rozciągają się pomiędzy wsiami Stara Ciświca i Lądek. Znajduje się na nich wieża widokowa z panoramą na lasy Puszczy Pyzdrskiej. Puszcza obfituje w liczne bagna, z których największe znajdują się w dolinie Czarnej Strugi. Spójność przyrodnicza wynika ze zdecydowanie większego, niż ma to miejsce na obszarach przyległych, bogactwa dziedzictwa przyrodniczego. W dolinie Warty, dzięki istnieniu rozległych zalewowych łąk, znajduje się ostoja ptactwa wodno – błotnego będąca obok Bagien Biebrzańskich, doliny Narwi i okolic Słońska głównym obszarem gniazdowania tych ptaków w Polsce i w Europie. Puszcza Pyzdrska to spory kompleks leśny o łącznej powierzchni ok. 20000 ha. Lasy i łąki Ekomuzeum kryją w sobie unikalne okazy flory m.in. łąki słonolubne koło wsi Trzcianki, największe w Polsce skupisko paproci o nazwie Długosz Królewski na Ciświckim Bagnie, naturalne lasy łęgowe nad piękną nieuregulowaną rzeczką Bawół, czy okazy dębów o obwodach ponad 7 metrów w Grodźcu i Kotwasicach. Spójność kulturowa obszaru (na tle obszarów przyległych) wynika w głównym stopniu z zachowania na całym obszarze bogatego dziedzictwa architektury ludowej. Szczególnym wyróżnikiem obszaru są „domy z żelaza” czyli wybudowane z darniowej rudy żelaza. Na obszarze Ekomuzeum występuje największe w Polsce, a może i w Europie, skupisko budynków postawionych z tego budulca. Zdaniem naukowców to unikatowe budownictwo zasługuje na wpisanie na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Architektura ludowa obszaru posiada cechy wspólne wyrażające się stosowaniem lokalnego budulca, proporcjami brył budynków, kształtem okien i drzwi oraz charakterystycznymi detalami zdobniczymi, które będą w przyszłości stanowiły podstawę do definiowania własnego stylu architektonicznego. Wśród mieszkańców obszaru, bardziej izolowanego niż obszary przyległe, zachowały się tradycyjne zawody, umiejętności i zwyczaje. Zaliczyć do nich można m.in. jedyną w Wielkopolsce tradycyjną pracownię garncarską czy zwyczaje związane z tradycyjnym wypasem gęsi i krów na wspólnotach gruntowych. Na obrzeżach Ekomuzeum istnieją ciekawe osady, klasztory i miasteczka o rodowodzie średniowiecznym. W średniowieczu był to obszar zagospodarowany rolniczo głównie po obrzeżach w dolinach rzek i na północ od Kalisza. Penetracja gospodarcza obszaru przebiegała przy trakcie biegnącym wzdłuż Prosny, który łączył Kalisz przez Pyzdry do Poznania i Gniezna oraz przy trakcie okrążającym wschodni skraj Ekomuzeum, który łączył Kalisz z Kruszwicą przez Konin. Środek obszaru zajmowanego przez kompleksy leśne oraz bagna przecinał prowadzący wzdłuż Czarnej Strugi trakt łączący Stawiszyn z Lądkiem, z którego dokonywano penetracji gospodarczej idącej w głąb Puszczy Pyzdrskiej. Centrum puszczy było obszarem o niesprzyjających warunkach dla rozwoju rolnictwa ze względu na słabe ziemie lub bagna. Dopiero w XVIII wieku właściciele ziemscy oraz miasto Pyzdry, by zagospodarować lasy i bagna puszczy oraz tereny zalewowe Doliny Warty, zaczęli sprowadzać osadników olęderskich przeważnie o wyznaniu ewangelickim pochodzących głównie z ówczesnych Niemiec. Powodem sprowadzania osadników była chęć podniesienia dochodów. Osadnicy zawierali umowy z właścicielem ziemi, które określały wysokość czynszu oraz gwarantowały im wolność osobistą. Wsie olęderskie miały własny samorząd, osadnicy korzystali z wolności handlu oraz swobody wyznaniowej, co w okresie silnych zależności pańszczyźnianych pozostałych chłopów miało ogromne znaczenie. Dzięki tym przywilejom osadnicy potrafili zamienić największe nieużytki w kwitnące osady. Olędrzy wykarczowali i osuszyli ok. 50% puszczy i doliny Warty tworząc 50 wsi z własnymi kościołami, szkołami i cmentarzami. Rozwój tej wspólnoty brutalnie przerwała II wojna światowa. Olędrzy, którzy uznali Dolinę Warty i Puszczę Pyzdrską za swoją małą ojczyznę i zgodnie współżyli ze swoimi polskimi sąsiadami zostali nagle poddani ideologicznej presji dwóch totalitarnych systemów politycznych. Hitlerowcy uznali ich za obywateli niemieckich z wszelkimi płynącymi z tego faktu konsekwencjami (pobór do Wermachtu, przywileje przy obsadzaniu stanowisk, zachęcanie do przejmowania polskich gospodarstw, wyższe kartki na żywność). Gdy wojna zaczęła dobiegać końca i zbliżała się armia czerwona ok. połowy olędrów w obawie przed Rosjanami wyjechało do Niemiec. Pozostali ci, którzy nie wierzyli propagandzie hitlerowskiej zapowiadającej, iż jeśli zostaną to staną się ofiarami represji. Jednak władza komunistyczna zarekwirowała ich majątki i dokonała wysiedleń pozbawiając olędrów obywatelstwa polskiego. W efekcie prawie wszyscy olędrzy wyjechali. Miejsce po nich częściowo zajęli ich polscy sąsiedzi, lecz wiele wsi się wyludniło; część pól zalesiono, a część uległa ponownemu zabagnieniu. Obszar przeżył wyraźny regres gospodarczy, lecz paradoksalnie dzięki temu uratowało się dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe oraz olęderski krajobraz.

Aktualnie obszar Ekomuzeum przeżywa rosnące zainteresowanie ze strony naukowców, mediów, środowisk opiniotwórczych i pierwszych turystów – odkrywców, co jest doskonałym wyjściem dla rozwoju ekonomicznego w oparciu o ekoturystykę. Zagrożeniem dla tożsamości obszaru jest niedostateczny poziom wiedzy mieszkańców na temat jego wartości przyrodniczych i kulturowych. Pilnie trzeba zrealizować działania, które pokażą mieszkańcom, że przyroda i kultura mogą być ważne dla rozwoju gospodarczego oraz, że to co nowe nie musi być sprzeczne ze starym, lecz może być sukcesywną kontynuacją. W chwili obecnej trwają, prowadzone przez lokalne organizacje pozarządowe, działania nad inwentaryzacją posiadanych zasobów kulturowych oraz działania edukacyjne dla mieszkańców. Udało się wskrzesić do życia nazwę „Puszcza Pyzdrska”, która spotkała się z akceptacją większości mieszkańców. Jeszcze pięć lat temu panowało powszechne przekonanie, iż zamieszkiwany teren jest nieciekawy i bez znaczenia. Aktualnie w mieszkańcach narasta poczucie dumy z zamieszkiwania w ciekawej krainie geograficznej. Udało się utworzyć Lokalną Organizację Turystyczną „Puszcza Pyzdrska”, która skupia lokalnych pasjonatów oraz pierwsze 4 gminy z 4 powiatów nigdy wcześniej nie współpracujących. Powoli wzrasta wiedza, że na obszarach nie mających szans na rozwój przemysłu, z racji peryferyjnego położenia, skromnych zasobów naturalnych i kadrowych, decyzja o zachowaniu walorów przyrodniczych i kulturowych oraz ich wykorzystaniu w turystyce jest jedynym racjonalnym przedsięwzięciem strategicznym, bowiem ilość miejsc pracy w rolnictwie kurczy się.

Utworzenie Ekomuzeum Doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej, dzięki opisaniu i oznaczeniu w terenie nieznanych wcześniej atrakcji turystycznych a następnie ich promowaniu, przyczyni się do rozwoju turystyki kwalifikowanej. Rozwój turystyki wzmocnią a także będą tego wzrostu beneficjentami istniejące już w chwili obecnej placówki muzealne np. Muzeum Ziemi Pyzdrskiej, edukacyjne np. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie oraz udostępniane zwiedzającym uznane zabytki kultury i przyrody takie jak m.in: klasztor Pocysterski w Lądzie, park w Grodźcu, klasztor Pofranciszkański w Pyzdrach, pałac i park w Ciążeniu oraz Kościoły o rodowodzie romańskim w Królikowie i Starym Mieście.

Instytucją wdrażającą projekt jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”. Partnerem strategicznym przy tworzeniu „Ekomuzeum Doliny Warty I Puszczy Pyzdrskiej” zapewniającym wsparcie merytoryczne i finansowe w wysokości minimum 50% kosztów jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Do udziału w projekcie zaproszone są wszystkie zainteresowane podmioty prawne i osoby fizyczne.

 

 

 

Planowane działania przy tworzeniu Ekomuzeum

 

ETAP I

rok 2014

1. Wybudowanie przystanku muzeum w Grabinie.

2. Wybudowanie przystanku muzeum w Rzgowie.

3. Rewitalizacja przystanku muzeum w Borzykowie.

4. Zamontowanie plansz edukacyjnych w Choczu i Grodźcu.

ETAP II

rok 2015

  1. 1.Rewitalizacja 20 cmentarzy ewangelickich położonych na terenie Ekomuzeum połączone z sadzeniem tzw . „ogrodów pamięci” – 40000 zł.

Każdy cmentarz będzie odkrzaczony. W przypadku zniszczenia głównego krzyża, co ma miejsce w przypadku większości nekropolii, postawiony zostanie nowy krzyż drewniany o wysokości minimum 4 metry. Dojazd oznakowany będzie minimum jednym drogowskazem. Na miejscu postawiona będzie plansza opisującą historię miejsca oraz walory przyrodnicze i kulturowe. Ogród pamięci tworzyć będą sadzone jako symbol pamięci pojedyncze drzewa głównie dęby w miejsce po uschniętym dawnym drzewostanie.

Cmentarze ewangelickie są trwałym elementem krajobrazu oraz najbardziej widoczną pamiątką po olędrach. Przyjeżdżają na nie dawni mieszkańcy i ich potomkowie z całego świata. Rewitalizacja cmentarzy pomoże zabliźnić rany w pamięci olędrów o krzywdzie jaka ich spotkała po wojnie oraz zachęci do częstszych przyjazdów w celach podtrzymania pamięci z miejscem pochodzenia. Także dla polskich turystów cmentarze olęderskie ze względu na swoje pochodzenie, stary drzewostan, usytuowanie często w lesie i pewien tajemniczy klimat, są miejscem ciekawym i wartym obejrzenia.

2. Opracowanie merytoryczne, graficzne i przetłumaczenie na język niemiecki dwujęzycznego folderu opisującego walory przyrodnicze i kulturowe Ekomuzeum. Wydanie folderu format A4, 12 stron, pełen kolor, nakład 5000 szt. Koszt łączny 10000 zł.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie zdarzenia „Bliskie zapomniane”.

Będzie to cykliczna impreza o zasięgu Wielkopolskim pokazująca potencjał przyrodniczy i kulturowy obszaru Ekomuzeum adresowana głównie do uczniów, kół PTTK, mieszkańców i wszystkich zainteresowanych. Planowany termin realizacji to 3 weekend kwietnia, czerwca lub września. Partnerem strategicznym strategicznym zdarzenia dla LOT PP będzie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. Pierwsze zdarzenie „Bliskie zapomniane” odbędzie się w Lądzie a następne kolejno w innych miejscach na terenie Ekomuzeum. W ramach zdarzenia zaplanowano następujące działania:

a) konkursy z wiedzy o Ekomuzeum. Nagrodami dla zwycięzców w konkursach będą koszulki z logiem Ekomuzeum (150 szt po 35 zł). Łącznie koszt nagród wyniesie 6250 zł.

b) promocja lokalnej kuchni poprzez przygotowanie lokalnych potraw dla uczestników zdarzenia przez Koła Gospodyń Wiejskich za kwotę 3000 zł.

c) wystawa fotograficzna o tematyce „Człowiek kultura i przyroda” otwarta w Lądzie podczas zdarzenia o łącznym koszcie 3350 zł. Wystawa o charakterze mobilnym odwiedzać będzie placówki kulturalne i edukacyjne obszaru Ekomuzeum.

d) promocja zdarzenia w formie plakatów – 1500 zł. oraz poprzez internet.

e) obsługa zdarzenia (scena, nagłośnienie, sprzątanie, sanitariaty itp.). Koszt łączny 3000 zł.

Trwają obecnie ustalenia, by zdarzeniu towarzyszyły: ogólnopolski festiwal filmowy „Widma” o tematyce nawiązującej do charakteru imprezy, etnoplener „Dizajn na ludowo”z warsztatami na temat wykorzystania motywów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych we wzornictwie użytkowym; heppening „Poznaj swego stracha” pokazujący i rozwijający tradycję typowych w wiejskim pejzażu strachów polnych; impreza „Przegląd talentów Puszczy Pyzdrskiej” oraz rajdy rowerowe, piesze i wodne. Koszt łączny tych wydarzeń wyniesie 60000 zł.

4. Wybudowanie 3 przystanków muzeów. Koszt łączny 48000 zł.

5. Oznakowanie 10 planszami – witaczami symbolicznych granic Ekomuzeum. Koszt łączny 25000 zł.

ETAP III

rok 2016

Zaplanowane działania:

1. Opracowanie merytoryczne, graficzne, przetłumaczenie na język niemiecki i wydanie dwujęzycznego albumu przedstawiającego dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Ekomuzem. Koszt łączny 60000 zł.

2. Nagrody dla uczestników zdarzenia „Bliskie zapomniane”. Koszt łączny 5000 zł.

3. Przygotowanie lokalnych potraw dla uczestników zdarzenia – 4000 zł

4. Obsługa zdarzenia. Koszt łączny 4000zł

5. Imprezy wchodzące w skład zdarzenia „Bliskie zapomniane”: „Widma”, „Dizajn na ludowo”, „Przegląd talentów Puszczy Pyzdrskiej”, „Galeria strachów” oraz rajdy turystyczne- 65000zł

6. Prace pielęgnacyjne celem utrwalenia olęderskiego krajobrazu (sadzenie szpalerów wierzbowych) . Koszt łączny sadzonek i robocizny 5000 zł.

7. Oznakowanie planszami min.8 parkingów leśnych i innych wartościowych miejsc w miejscach najbardziej uczęszczanych przez turystów. Koszt łączny 40000 zł.

8. Rewitalizacja kolejnych 20 cmentarzy wraz z założeniem „ogrodów pamięci”. Koszt łączny 40000 zł.

9. Wybudowanie 3 przystanków muzeów – 48000 zł

ETAP IV

rok 2017

Zaplanowane działania

1. Zaprojektowanie i wykonanie 3 czatowni na terenie NPK. Czatownie służyć będą wszystkim zainteresowanym obserwacją ptaków, zwierząt i krajobrazu. Koszt łączny 90000 zł.

2. Zaprojektowanie i wykonanie ścieżki po kładkach na terenie Ciświckigo bagna. Koszt łączny 30000 zł.

3. Prace nad utrwaleniem olęderskiego krajobrazu. Koszt łączny 10000 zł.

4. Nagrody dla uczestników zdarzenia „Bliskie zapomniane”. Koszt łączny 5000 zł.

5.Przygotowanie lokalnych potraw dla uczestników zdarzenia – 5000 zł

6. Obsługa zdarzenia. Koszt łączny 4000zł

7. Imprezy wchodzące w skład zdarzenia: „Widma”, „Dizajn na ludowo” , „Talenty Puszczy Pyzdrskiej”, „Galeria strachów” oraz rajdy turystyczne. Koszt łączny 70000 zł

8. Wykonanie filmu o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Ekomuzeum. Koszt łączny

filmu 70000 zł.

ETAP V

rok 2018

Zaplanowane działania

1. Wytyczenie i zbudowanie 10 ścieżek dydaktycznych. Koszt łączny 50000 zł:

a/ ścieżka kulturowo przyrodnicza „Grodzisko”. Ścieżka umożliwi poznanie liczącego 2500 lat grodziska pierścieniowego z czasów Kultury Łużyckiej. Grodzisko jest zachowane w bardzo dobrym stanie a dawne wały obronne dochodzą do 6 metrów wysokości. Na terenie grodziska odkryto ślady najstarszych domów w Wielkopolsce. Po drodze do grodziska i idąc dalej do wału przeciwpowodziowego a następnie wałem do wsi Modlica można obserwować łąki zalewowe oraz ptaki wodno błotne. Na ścieżce, by była dostępna przez większą część roku, zostanie wybudowana kładka o długości minimum 15 metrów (by przejść dawną fosę). Podczas powodzi ścieżka jest zalana. Początek ścieżki obok przystanku autobusowego we wsi Zamość.

b/ ścieżka kulturowo przyrodnicza „Żydowskie Groby”. Ścieżka prowadzi do pozostałości cmentarza żydowskiego we wsi Walga oraz na cenne przyrodniczo łąki trzęślicowe. Początek ścieżki na parkingu obok mostu.

c/ ścieżka przyrodnicza „Łąki Pyzdrskie”. Ścieżka pokazuje najcenniejsze przyrodniczo łąki gdzie występuje m.in. roślinność słonolubna. Na łąkach zobaczyć można ponadto ptaki siewkowate i żurawie. Początek ścieżki na parkingu obok leśniczówki Benewicze.

d/ ścieżka przyrodnicza „Białe Góry”. Ścieżka pokazuje ruchome wydmy położone na południe od Pietrzykowa. Na łąkach zobaczyć można ptaki siewkowate. Początek ścieżki na polnej drodze kierującej się z Pietrzykowa na południe. Podczas powodzi ścieżka zalana..

e/ ścieżka przyrodnicza „Tarnowiec”. Ścieżka prowadzi poprzez zalewowe łąki do byłej wsi Tarnowiec a wraca poprzez lasy m.in. łęgowe. Możliwość obserwacji różnorodnych łąk, ptaków typowych dla NPK oraz śladów żerowania bobrów. Początek ścieżki obok schroniska „Chatka ornitologa”. Podczas powodzi ścieżka zalana.

f/ ścieżka przyrodnicza „Krzynica”. Ścieżka jest rewitalizacją ścieżki powstałej wcześniej. Nowymi elementami są kładka o długości minimum 30 metrów biegnąca przez najbardziej podmokły odcinek drogi tuż przed lasem na Krzynicy i czatownia na skraju lasu „Socznia”. Podczas powodzi ścieżka zalana.

g/ ścieżka kulturowo przyrodnicza „Orlina Wielka”. Ścieżka pokazuje kantorówkę w Orlinie Dużej i usytuowany obok cmentarz ewangelicki, pozostałości po kolejce wąskotorowej a także lasy i wydmy na terenie dawnej wsi Orlina Wielka. Początek ścieżki obok kantorówki.

h/ ścieżka przyrodniczo krajobrazowa „Bukowa Góra”. Ścieżka prowadzi do szlaku po kładkach przez Ciświckie Bagno a następnie na Bukową Górę gdzie znajduje się wieża widokowa. Początek szlaku w Ciświcy Starej

i/ ścieżka kulturowo przyrodnicza „Stary Borowiec”. Ścieżka pokazuje malowniczy las olchowy w dolinie rzeczki Bawół, pozostałości olęderskiej wsi Stary Borowiec (domy, szkoła, cmentarz). Początek ścieżki we wsi Stara Huta.

j/ ścieżka przyrodniczo kulturowa „Park Grodziecki”. Ścieżka pokazuje pomnikowe drzewa w parku obok pałacu w Grodźcu. Początek ścieżki na parkingu obok kościoła.

2. Prace nad utrwalaniem olęderskiego krajobrazu. Koszt łączny 10000 zł.

3. Nagrody dla uczestników zdarzenia „Bliskie zapomniane”. Koszt łączny 5000 zł.

4. Przygotowanie lokalnych potraw dla uczestników zdarzenia – 5000 zł

5. Obsługa zdarzenia. Koszt łączny 5000zł

6. Imprezy wchodzące w skład zdarzenia: „Widma”, „Dizajn na ludowo”, „Przegląd talentów Puszczy Pyzdrskiej”, Galeria strachów” oraz rajdy turystyczne. Koszt łączny 75000zł.

7. Opracowanie i wydanie przewodnika o walorach przyrodniczych i kulturowych Ekomuzeum. Koszt łączny 30000 zł.

8. Wybudowanie 3 przystanków muzeów – 48000 zł

9. Oznakowanie planszami wartościowych miejsc odwiedzanych przez turystów – koszt łączny – 40000 zł

10. Opracowanie i wydanie mapy Ekomuzeum w nakładzie 5000 szt – koszt łączny 13000 zł

Pyzdry, dnia 3 czerwca 2014

 

 

 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ „PUSZCZA PYZDRSKA” ZA ROK 2013

 

 

Styczeń:

- Uruchomienie strony internetowej www.puszczapyzdrska.com

Czerwiec-Wrzesień:

- Współpraca z PTTK, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego i TK „Echo Pyzdr” przy organizacji XV Forum Publicystów Krajoznawczych. W ramach projektu Puszczę Pyzdrską wizytowała grupa ok. 50 publicystów oraz został opracowany (przez społeczników z terenu PP pod redakcją Pawła Andersa), a następnie wydany, przewodnik turystyczny Puszcza Pyzdrska – piękno do odkrycia”.

- Nawiązanie współpracy z niemiecką organizacją „Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej” i złożenie wspólnego wniosku o dotację na wykonanie filmu dokumentalnego o ostatnich świadkach historii olędrów oraz ksiązki o historii osadnictwa w PP.

Wrzesień:

- Wycieczka krajoznawcza dla członków LOT PP po PP

Październik:

- Udział w Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu. Podczas targów LOT PP miał wspólne stoisko z TK EP.

- Praktyczne wykorzystanie wzornika zdobnictwa wyrobów rzemieślniczych poprzez pomalowanie przez Anię Markiewicz kufra we wzory typowe dla PP.

- Otrzymanie dotacji w wysokości 68000 zł. z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na zgłoszony projekt „Puszcza Pyzdrska – zachować pamięć”. *

Listopad:

- złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na przeprowadzenie konkursu architektonicznego mającego wyłonić projekty domów mieszkalnych nawiązujących do tradycji architektonicznej PP

Grudzień:

- Opracowanie koncepcji „Ekomuzeum doliny Warty i Puszczy Pyzdrskiej” i wystąpienie do ZPKWW z wnioskiem na wybudowanie 3 przystanków - muzeów i dwóch plansz informacyjnych.

- Wyrażenie opinii do strategii rozwoju turystyki Województwa Wielkopolskiego

 

* Projekt filmu dokumentalnego.

Tytuł roboczy: „ Ludzie z żelaznych domów ” Czas : 25’

 

O BOHATERACH FILMU

Olędrzy Puszczy Pyzdrskiej to pierwsi osadnicy, obszaru położonego między Pyzdrami a Kaliszem i Turkiem w Wielkopolsce. Pod koniec XVIII wieku założyli 50 wsi na terenie wydzierżawionym im przez polskich właścicieli ziemskich. Osadnicy olęderscy zagospodarowali tereny bagienne oraz pierwotne lasy tworząc wzorowe wspólnoty wiejskie z własnymi kościołami, szkołami, drogami i systemem irygacyjnym. W zdecydowanej większości pochodzili z Niemiec i byli wyznania ewangelickiego. Przybyli do Polski ze względów ekonomicznych, religijnych a także uciekając przed poborem do pruskiej armii. Rzeczpospolita Polska w tamtych czasach pomimo zewnętrznej słabości była państwem pełnym swobód gospodarczych, wolności osobistej i tolerancyjnym wobec innowierców. Mniejszość wśród olędrów stanowili Polacy wyznania katolickiego. Obie grupy zgodnie żyły ze sobą we wsiach olęderskich oraz z sąsiednimi wioskami polskimi przez ponad 200 lat. Olędrzy ulegali stopniowej asymilacji, czuli się obywatelami polskimi choć między sobą rozmawiali po niemiecku. Dzieci olęderskie i polskie chodziły do tych samych szkół często wspólnie budowanych, gdzie językiem wykładowym był język polski a język niemiecki był wykładany dla zainteresowanych. Coraz więcej było małżeństw mieszanych. II Wojna Światowa brutalnie zniszczyła tą wspólnotę. Po II wojnie światowej pozostali w Puszczy, mimo obaw represji związanych z ich niemieckim pochodzeniem i wyznawaną religią ewangelicką, nieliczni osadnicy i ich potomkowie. Dziesiątki tysięcy wyjechały. Historia ich życia jest historią współczesnej Polski, którą widzowie będą mieli szansę zobaczyć przez pryzmat wybranych indywidualnych losów bohaterów zarówno z Polski (z terenu Puszczy Pyzdrskiej) jak z Niemiec (emigranci i ich potomkowie).

O FILMIE

Film ma zebrać relacje ostatnich żyjących osadników olęderskich i osób ich znających o życiu olędrów w Puszczy Pyzdrskiej. W treści filmu zawarte będą obok wątków historii osobistych bohaterów, aspekty samoorganizacji ich wspólnot, a szczególnie aspekt samorządności w ramach której olędrzy budowali wspólnie kanały melioracyjne, drogi, szkoły, kościoły oraz pomagali sobie nawzajem w trudnych sytuacjach życiowych. Ważnym wątkiem filmu będzie udokumentowanie cech charakterystycznych architektury olęderskiej Puszczy Pyzdrskiej, której niezwykłym wyróżnikiem są domy budowane z darniowej rudy żelaza. Całość filmu ma pokazać współczesnym mieszkańcom Puszczy Pyzdrskiej, że Polska (w tym także Puszcza Pyzdrska) jest krajem, w którym II wojna światowa i lata powojenne spowodowały gwałtowne zmiany, które przerwały ciągłość kształtowania środowiska kulturowego. Dziesiątki tysięcy osób zostały zmuszone do opuszczenia swoich domów. W ich miejsce osiedlili się przybysze mający często inne tradycje budowlane, gospodarcze oraz zwyczaje.

Mimo specyficznej kultury wykształconej na stosunkowo izolowanym obszarze teren Puszczy Pyzdrskiej nie był nigdy przedmiotem zainteresowań instytucji naukowych za wyjątkiem zlecanych przez lokalne organizacje pozarządowe od 2009 roku. Dotąd nie powstał żaden materiał dokumentujący życie ostatnich świadków czasów świetności Puszczy, a sami świadkowie ‘odchodzą” nie pozostawiając po sobie spuścizny w postaci spisanej historii czy wspomnień. Film będzie pierwszym zapisem dokumentalnym opowiadającym o losach ”ludzi z żelaznych domów”- osadników którzy tworzyli historię regionu. To ostatnia szansa żeby zdążyć utrwalić ich portret .

 

Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska"

 

Walne Zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska" odbędzie się dnia 15.03.2014r. o godz. 16.00 w siedzibie stowarzyszenia w Pyzdrach / Wójtostwo /.

Na zebranie zaproszeni są członkowie LOT PP oraz osoby lub przedstawiciele instytucji, które są zainteresowane działalnością LOT PP. W programie zebrania przewidziano sprawozdanie z działalności organizacji w 2013r. oraz ustalenie planu działań w 2014r.

 

Prezes Przemysław Kowalski

 

 

 

Grant dla LOT „Puszcza Pyzdrska”

Dnia 30.10.2013 r. Zarząd Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej przyznał dotację w wysokości 68 000 zł. dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację projektu „Puszcza Pyzdrska - zachować pamięć”.

Projekt będzie realizowany od 01.02.2014 do 31.12.2015r. w partnerstwie z niemieckim stowarzyszeniem Deutsches Kulturforum Oestliches Europa i Towarzystwem Kulturalnym „Echo Pyzdr”.

 

Celem projektu jest uratowanie pamięci o odchodzącym do historii świecie olędrów z Puszczy Pyzdrskiej. By uratować tą pamięć zaplanowano następujące działania:

- nagranie filmu dokumentalnego (opisującego historię osadnictwa olęderskiego) opartego na wywiadach realizowanych z olędrami i ich potomkami

- wydanie publikacji popularno-naukowej o historii osadnictwa na obszarze Puszczy Pyzdrskiej opartej na materiałach archiwalnych

- zorganizowanie 10 wystaw w placówkach edukacyjnych prezentującej wyniki projektu, w tym powstały film.

 

W związku z realizacją filmu proszę osoby znające olędrów mieszkających w Polsce i w Niemczech i chętnych do udzielania wywiadów, o podanie kontaktu do tych osób.

Przemysław Kowalski   608125267

 

 

PUSZCZA PYZDRSKA  NA  TARGACH POZNAŃSKICH  C. D. ....

 


alt

 

Podczas targów Tour Salon 2013 w Poznaniu ogłoszono wyniki konkursu XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej. W kategorii: "Przewodniki" wyróżniono III miejscem w Polsce przewodnik turystyczny: "Puszcza Pyzdrska - piękno do odkrycia". Przewodnik został opracowany m.in. przez społeczników z obszaru Puszczy Pyzdrskiej (J. Buziak, P. Czajczyński, W. Kowalska, P. Kowalski, E. Markiewicz, Cz. Matyjak, M. Śmiecińska) pod redakcją Pawła Andersa. Przewodnik można otrzymać w siedzibie LOT Puszcza Pyzdrska.

.............................................................................................................................................................................

 


alt

 

 

Na stoisku podczas targów Tour Salon w Poznaniu (17 - 19.10.2013) prezentowany był kufer malowany w tradycyjne wzory z Puszczy Pyzdrskiej. Wzory ustaliła etnograf dr Justyna Górska-Streicher prowadząca badania na obszarze Puszczy Pyzdrskiej w 2012 roku. Wzornictwo typowe dla Puszczy opisane jest w zakładce: "Dizajn na ludowo". Kufer został pomalowany specjalnie na okolicznośc Tour Salon przez artystkę - plastyk Annę Markiewicz, mieszkankę Puszczy.

......................................................................................................................................................................

 

PUSZCZA PYZDRSKA  I MOŁDAWIA NA POZNAŃSKICH  TARGACH

 

 

tour

 

Stoisko prezentujące Puszczę Pyzdrską i region Orhea w Mołdawii podczas wspólnej wystawy na październikowych Międzynarodowych Targach "Tour Salon" w Poznaniu. Było bardzo wielu odwiedzających zainteresowanych przyjazdem do naszej puszczy. Potencjalnych turystów szczególnie interesowała architektura z rudy żelaza.

 

 

Członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska”

Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska” zaprasza Państwa na Międzynarodowe Targi Regionów i Produktów Turystycznych „TOUR SALON”, które odbędą się w dniach 17-19.10.2013 w Poznaniu w godzinach 10-18. Podczas targów nasza organizacja wspólnie z partnerem z Mołdawii będą miały własne stoisko wystawowe w pawilonie 3a stoisko 46. Na stoisku oprócz oferty turystycznej będą promowane nie tylko walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Pyzdrskiej lecz także lokalni twórcy i rzemieślnicy; będzie można pokazać swoje wyroby. Proszę zatem o powiadomienie osób, których talent można promować z pożytkiem dla rozwoju lokalnego, by skontaktowały się z LOT „Puszcza Pyzdrska”. Podczas targów odbędzie się także prezentacja wydanego w ostatnich dniach, wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, przewodnika turystycznego „Puszcza Pyzdrska”.

Przemysław Kowalski

Prezes LOT PP

 

 

 

 

Po wycieczce do puszczy

 

 

W wycieczce objazdowej udział wzięło 14 członków LOT PP. Ze względu na rozległość puszczy plan wycieczki został zredukowany do poznania gminy Grodziec i obszarów przyległych. Podczas 8 godzin intensywnego zwiedzania obejrzano:

- panoramę puszczy z wieży przeciwpożarowej zlokalizowanej na wydmie koło Starej Ciświcy

- pracownię garncarską i najładniejszy dom z darniowej rudy żelaza w Czarnym Brodzie

- kantorówkę i cmentarz ewangelicki w Orlinie Dużej

- kościół i cmentarz ewangelicki w Nowej Kaźmierce

- remontowany zabytkowy dom z żelaza oraz ruiny zagród olęderskich w Nowolipsku

- dawne olęderskie szkoły, cmentarze i zagrody w Piskorach, Starym Borowcu i Nowych Grądach

- pałac z parkiem i gospodarstwo agroturystyczne „Agrofrajda” w Grodźcu

Po części objazdowej uczestnicy wycieczki obejrzeli przygotowaną przez Eugeniusza Markiewicza prezentację multimedialną o biedronkach i ważkach Puszczy Pyzdrskiej.

Spotkanie zakończyło ognisko i dyskusje o puszczy.

 

pp2

Uczestnicy wycieczki po Puszczy Pyzdrskiej przed remontowanym domem z żelaza w Nowolipsku. W drugim szeregu w żółtej koszulce stoi Michał Stachowiak właściciel budynku.

 

................................................................................................................................................................................................................................................................

 

WYCIECZKA PO  PUSZCZY PYZDRSKIEJ


Zgodnie z ustaleniami walnego zabrania w marcu br. przygotowujemy się do zorganizowania wycieczki dla członków LOT po Puszczy Pyzdrskiej. Wstępnie ustaliliśmy termin wycieczki na 7-8.09.2013r. Proponujemy spotkać się w Grodźcu przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej (przy Nadleśnictwie) w dniu 7 września o godz. 10 skąd byśmy wyruszyli na objazd 13 gmin leżących na terenie puszczy. Po powrocie, pod wieczór pewnie, proponujemy pozostać na noc w Grodźcu w celu podzielenia się wrażeniami, lepszego zintegrowania grupy oraz porozmawiania o naszej Puszczy, o tym co możemy i powinniśmy dla niej i dla ludzi tu mieszkających zrobić. LOT PP pokryje koszty autokaru i noclegu, natomiast koszty wyżywienia każdy we własnym zakresie.


W związku z koniecznością zarezerwowania noclegów i autokaru bardzo proszę o potwierdzenie udziału w wycieczce w nieprzekraczalnym terminie do 18.08.2013r. u mnie lub u Przemka Kowalskiego. Będziemy też wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie dotyczące wycieczki.


Eugeniusz Markiewicz (tel. 608 437 457)

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Puszcza Pyzdrska i Mołdawia

 

Odkryć nieznane… czyli wspólne Targi Tour Salon 2013

 

Towarzystwo Kulturalne "Echo Pyzdr" w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną „Puszcza Pyzdrska” oraz stowarzyszeniem „Civis” z Mołdawii organizują wspólne stoisko wystawowe podczas międzynarodowych targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu. Targi trwają 3 dni (17 – 19.10.2013) i gromadzą wielu wystawców z całego świata. Projekt ma na celu pokazanie walorów turystycznych dwóch regionów mało znanych w Europie: Mołdawii i Puszczy Pyzdrskiej. W projekcie uczestniczyć będą reprezentacje: biznesu, organizacji społecznych i samorządów z obu regionów. Mołdawię zaprezentuje 11 osób, które bezpośrednio po zakończeniu targów wezmą udział w seminariach: „Tour Salon PL-MD zbliżenia” zorganizowanych w gminach Blizanów i Rzgów na terenie Puszczy Pyzdrskiej. Spotkania o charakterze „targów partnerskich” mają przybliżyć możliwość zawiązania współpracy partnerskiej między liderami i instytucjami obu regionów.

 

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w regionie RITA” realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.

........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Walne zebranie Lokalnej Organizacji Turystycznej "Puszcza Pyzdrska"

 

Dnia 23 marca 2013 r. w Szkole Podstawowej w Lipicach członkowie LOT "PP" podsumowali działalność organizacji w 2012 r.

Zebrani przyjęli w uchwałach sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz udzielili zarządowi absolutorium. Dyskutowano o planowanych w 2013 r. działaniach w tym m.in. o udziale w międzynarodowych targach "Tour Salon", rajdzie integracyjnym dla członków LOT "PP" oraz promocji przy pomocy Facebooka. Ważnym faktem dla organizacji była informacja o przystąpieniu do LOT "PP" Gminy Chocz i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Zagórowskiej.

 

alt